Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Verkeerslicht maakt ruzie over het aflopen van de regelgeving


De FDP heeft het rekenwerk waarschijnlijk zonder de huisbaas uitgevoerd: de aankondiging van de federale minister van Financiën, Christian Lindner, dat de energieprijsremmen aan het eind van het jaar zouden aflopen als gevolg van de uitspraak van het Constitutionele Hof over de begroting, stuitte op weerstand van de SPD. “Dat kan zijn mening zijn – het is geen coalitiebesluit”, benadrukte SPD-secretaris-generaal Kevin Kühnert dit weekend. Of er in 2024 nog steeds sprake zal zijn van een rem op de energieprijzen, moet nu politiek worden onderhandeld. “De SPD acht dit noodzakelijk”, zei Kühnert in de “Kölnische Rundschau” en verzekerde: “Geen enkel particulier huishouden hoeft zich zorgen te maken dat hij iets moet terugbetalen.”

Lees meer na de advertentie

Lees meer na de advertentie

Lindner maakte afgelopen vrijdag bekend dat het Economisch Stabilisatiefonds (WSF), waaruit de prijsplafonds voor elektriciteit en gas worden betaald, op 31 december zou worden gesloten. Als de SPD zijn plan niet volgt, zal de druk groot zijn om tot een akkoord te komen: woensdag zal het kabinet naar verwachting een besluit nemen over de aanvullende begroting voor het lopende jaar, waarin waarschijnlijk het aflopen van het WSF zal moeten worden verankerd. .

Kapitaalradar

De RND-nieuwsbrief van het regeringsdistrict met een 360 graden kijk op de politiek in het superverkiezingsjaar. Elke dinsdag, donderdag en zaterdag.

Het Grondwettelijk Hof had de overdracht van Corona-miljarden aan het Klimaat- en Transformatiefonds niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaarde ook dat de aanpak van het stoplicht bij het verstrekken van leningen aan extra huishoudens in het jaar van oprichting en niet wanneer de schuld daadwerkelijk wordt aangegaan en het geld wordt uitgegeven, ongrondwettelijk is. Het WSF, dat in 2022 werd opgericht, wordt hierdoor getroffen. Daarom moeten de uitgaven voor het lopende jaar van zo’n 44 miljard euro vervolgens worden gelegaliseerd via een aanvullende begroting en de hernieuwde opschorting van de schuldenrem.

Lees meer na de advertentie

Lees meer na de advertentie

De remmen op elektriciteit en gas zijn in maart van dit jaar ingevoerd en met terugwerkende kracht toegekend voor januari en februari. Dit zou consumenten moeten beschermen tegen overweldiging door de torenhoge energieprijzen als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne. Voor een groot deel van het verbruik van particuliere huishoudens zijn de prijzen begrensd: voor elektriciteit op 40 cent en voor gas op 12 cent per kilowattuur. De marktprijzen liggen daar nu onder.

“Opzetten ontberingenfonds”

De sociale vereniging VdK eiste dat de staat mensen met lage inkomens moet helpen als de prijscontroles vervallen. “De staat moet noodfondsen opzetten voor mensen die hun verwarming niet kunnen betalen”, eiste verenigingsvoorzitter Verena Bentele zondag. Ze benadrukte dat het besluit er niet toe mag leiden dat arme gepensioneerden, gezinnen en mensen met zeer lage inkomens in ijskoude appartementen moeten gaan wonen. Om de steun te bekostigen zou de staat volgens de vereniging de hoge winsten van energiebedrijven zwaarder kunnen belasten.

Hoge winsten van energiebedrijven belasten om hulp voor mensen met lage inkomens te betalen: VdK-voorzitter Verena Bentele.

Hoge winsten van energiebedrijven belasten om hulp voor mensen met lage inkomens te betalen: VdK-voorzitter Verena Bentele.

Het debat ging ook door over de vraag of de schuldenrem ook voor 2024 moet worden opgeschort. Kühnert zei dat er externe crises waren die enorme eisen aan Duitsland stelden. De uitspraak van het Constitutionele Hof “dwingt geen graporgieën af”. De Groenen stonden daarentegen open voor besparingen in de sociale sector. De minister van Financiën van Baden-Württemberg, Danyal Bayaz, noemde het pensioen op 63 jaar of het moederpensioen – dit laatste is in de eerste plaats een project van de Unie. Deze projecten zijn niet ‘in steen gebeiteld’, zei hij tegen de ‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’.

Lees meer na de advertentie

Lees meer na de advertentie

In een motie van de Bondsdag riep de linkse fractie op om de schuldenrem ook voor 2024 op te schorten. “Het schrappen van uitgaven uit de speciale fondsen als gevolg van het Karlsruhe-arrest zou de economische recessie en de investeringsachterstand dramatisch verergeren”, zegt de motie, die ter beschikking staat van de RND. Parlementsfractieleider Dietmar Bartsch vertelde de RND dat de schuldenrem een ​​rem is op investeringen die de toekomst van het land in gevaar brengt en de sociale verdeeldheid verdiept. Wat nodig is, is niet alleen de opschorting van de schuldenrem, maar ook een belastingheffing op “obscene rijkdom”, bijvoorbeeld door een hervorming van de successierechten.

Political gb2 De