Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Marburg: Zo ontstond het Spies’ Move-initiatief


Marburg. Weken geleden overwogen, besloten na de topvergadering: Volgens OP-informatie was het besluit van burgemeester Dr. Thomas Spies (SPD), die in zijn eentje een verzoek om vertegenwoordigers voor “Move 35” aankondigde zonder de regering te raadplegen, grotendeels te wijten aan de onbesliste topconferenties op maandag 20 november.

Lees meer na de advertentie

Lees meer na de advertentie

Burgemeester Dr. Thomas Spies (SPD) met ambtsketen

Er zouden nauwelijks concrete onderhandelingssignalen zijn geweest van de groen-rood-groene coalitie richting de burgerlijke oppositie. Spionnen verwachtten waarschijnlijk op zijn minst een zekere mate van toegeeflijkheid van de leiders van het stadsbestuur tegenover de CDU/FDP/BfM en de petitie-initiatieven die duizenden protesthandtekeningen hadden verzameld. Zeker met de signalen dat gemeenteraadsleden bezig zijn met een burgeronderzoek als mogelijk alternatief.

Toen de volgende dag, tijdens de hoofdcommissievergadering, de fronten rond de externe juridische beoordeling zelfs leken te verharden, en het onlangs ontluikende wantrouwen in het administratieve werk van de oppositie en haar dringende verzoek om publicatie van het rapport de politieke partijen leek te bereiken proces was Spies waarschijnlijk het omslagpunt bereikt.

Lees meer na de advertentie

Lees meer na de advertentie

Volgens informatie van het OP zou de burgemeester weken geleden de voor- en nadelen van een volksraadpleging hebben afgewogen. Naast de gevreesde nipte uitslag leek er lange tijd grote bezorgdheid te bestaan ​​dat de verkiezingscampagne te emotioneel geladen zou zijn en de stad gewond zou achterlaten.

Marburg: Deuropener voor “Hesse-oplossing” met CDU?

Tot vrijdag 18.45 uur. Dan maakt Spies bekend waar blijkbaar geen enkel lid van de magistraat, inclusief de raad van oudsten die kort voor het Move-debat werd bijeengeroepen, op de hoogte was. Het besluit werd gevolgd door opluchting bij politieke tegenstanders en verontwaardiging binnen de eigen gelederen.

Het verzoek van Spionnen om een ​​vertegenwoordiger kan nu neerkomen op een soort vertrouwenskwestie. Wie van de groen-rood-groene coalitie zal hem volgen in het project van Marburg, dat ook centraal staat in het lokale klimaatbeschermingsbeleid? Eén ding is duidelijk: de burgemeester heeft nu voor zichzelf en zijn partij de deur geopend voor een ‘Hessen-oplossing’, dat wil zeggen een alliantie tussen zijn SPD en de burgers van de CDU, FDP en BfM als ‘ZIMT 2.0’ in plaats van met de Groenen. en de Klimaatlijst.

Naast de geuite zorgen over de sociale vrede in de stad zou beroepspoliticus Spies ook het gevoel kunnen hebben dat Marburg niet gespaard blijft van de landelijke stemmingswisselingen, een verandering in de tijdsgeest, groene vraagstukken – ondanks stabiele 25 procent steun voor de groene partij in de gemeente – de winnaarsmentaliteit politiek verliezen. Een reden die er na de recente deelstaatverkiezingen toe heeft geleid dat de CDU de Groenen in de deelstaatregering heeft vervangen door de SPD.

Het stadsparlement van Marburg op de dag van de daadwerkelijke ‘Move 35"-Besluit van 21 juli 2023

Het stadsparlement van Marburg op de dag van het daadwerkelijke ‘Move 35’-besluit op 21 juli 2023

Lees meer na de advertentie

Lees meer na de advertentie

Ineenstorten, samenwerken, veranderende meerderheden? In Marburg is in de dagen na de Move-manoeuvre elk scenario denkbaar.

OP

Political gb2 De