Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Europawahl: Grünen-Parteitag stimuleert de herintroductie van de Europese Spitzenkandidaten


De Grünen schlagen de EU-topman Terry Reintke als Spitzenkandidaat voor de Europese Grünen voor de dood Europawahl voor. De Parteitag in Karlsruhe sprak een stem uit voor de 36-Jährige ab. Over de uitmuntende bijdragen van de Europese Groenen zal in februari worden gehouden op een conferentie in Lyon. “Het spijt me, maar we zullen in de 21e eeuw grote hervormingen doorvoeren. Vandaag zijn onze gemeenschappelijke Europese meesters geworden”, zei Reintke. “Die Zeiten sind nicht einfach für groene, progressieve politiek.” Ein “Weiter so” werd aber “in een grote Catastrofe führen”, zei dat.

Allereerst willen wij graag de steun van de Parteitag der Duitse Groenen op de Platz eins der Europaliste verwelkomen – met 95,2 Prozent der Stimmen. De linkse partijen zijn sinds 2014 lid van het EU-Parlamentarierin, en zijn sindsdien co-Vorsitzende der Fraktion in het Europarlament, in deutschen Grünen sowieso Abgeordnete aus 17 Ländern.

Neben der Personalie beschlosen die Grünen, in ihrem Europawahlprogramm auf traditional Kernthemen wie Klimaschutz and social Gerechtigkeit zu setzen. Demnach sollen de europäischen Emissionsziele durch connectliche Zwischenziele für 2035 en 2040 ergänzt. Zur Reduction des CO₂-Ausstoßes soll die Elektrifizierung von Antrieben, Produktionprozessen and Heizungen vorangetrieben zijn, der massieve Ausbauerneuerbarer Energyn soll bis 2035 that Stromversorgung in the EU climate neutral machen.

Groen vormt de voorbode van een sociale unie

Deze verkeerseisen zijn goed voor groener verkeer en “zo’n sterke verkeersoplossing die met energiebesparing elektrisch te gebruiken is”. Wat de sociaalvriendelijkheid van de mobiliteit betreft, ondersteunt de Partei ook gemeenschappelijke belangen voor de Europese spoorwegen, analoog aan Duitse kaartjes.

Er wordt gezegd dat de EU een sociale unie is, wat op zichzelf al een sociale hervorming is, dat staat in haar programma. Dit zijn de ‘verbindende normen’ die zijn vastgesteld voor ‘eerlijke schijn’ en ‘acceptatie en acceptatie’.

In de Asylpolitik soll der Grundsatz “Humanität und Ordnung” gelten. Het resultaat zal zijn dat de Partei of het Compromis zich zal openen: Onze Fortschritte zu erzielen, “aangezien we ons hebben voorbereid, zullen onze schatten tevoorschijn komen, we zullen ervoor moeten betalen, dus we zullen met elkaar blijven delen”. De EU zorgt ervoor dat de rechtsgrondslag voor asiel gewaarborgd is, zodat er sprake is van “billijkheid en wederzijdse bescherming van bescherming”. Gepocheerd over de mensenrechtenverplichtingen van de “Mensheid en Ordnung”.

Gn DE germ